Szyfrowanie – krótka historia powstania i jego zastosowanie

historia szyfrowaniaW każdym szyfrze jest stosowany odpowiedni klucz rozwiązania, bez znajomości którego nigdy nie odczytamy zaszyfrowanej wiadomości. Na przykład w najsłynniejszym w historii kodzie, tzw. kodzie Cezara, Julisz Cezar stosował odpowiednią kombinację liczby znaków, o którą trzeba było przesunąć alfabet w prawo.

Wiele szyfrów jest zbudowanych na podstawie klucza- hasła, gdzie za jego pomocą należy zaszyfrować tekst jawny, tak aby przesłać go dalej jako teks utajniony, możliwy do odczytania tylko dla upoważnionych do tego osób. W takcie szyfrowania plików i folderów na dysku komputera, kluczem są odpowiednie ciągi bitów.

Klucz i jego moc decyduje o skuteczności szyfru i możliwościach jego złamania. Zatem klucz powinien być odpowiednio długą kombinacją znaków, tak aby osoba próbująca złamać szyfr nie miała lekkiej pracy. Jeśli będzie krótki i niezbyt rozbudowany, osoba atakująca zaszyfrowane dane będzie miała ułatwione pole manewru do ataku siłowego. Szyfr uznajemy za złamany jeśli zostanie odkryty klucz szyfrowania, a więc odczytane będą konkretne informacje. Warto więc postarać się o taka kombinację klucza szyfru, aby jego złamanie w ataku siłowym nie miało szansy powodzenia.

kod CezaraKod Cezara, który do dziś jest niekiedy używany jest bardzo prosty do odgadnięcia i odtajnienia informacji. Posiada tylko 26 możliwych do zastosowania kluczy, a ich wypróbowanie nie zajmuje dużo czasu, nawet jeśli nie mamy do dyspozycji odpowiedniego programu komputerowego.

Przy szyfrowaniu komputera wykorzystuje się liczbę bitów i tutaj długość klucza decyduje o liczbie kombinacji, im dłuższy klucz tym większa ilość kombinacji. Tutaj szyfrowanie 128 – bitowe jest aż bilion razy skuteczniejsze niż szyfrowanie kluczem 40 – bitowym. Szyfry do przekazywania informacji były stosowane już od wieków. Ludzkość od zawsze starała się ukryć cenne informacje przed wrogiem, stosując najróżniejsze metody.

Całą historię szyfrowania można podzielić na trzy etapy:

  • do początku XX w.,
  • lata 1920 – 1970,
  • czasy współczesne po 1970 roku

W drugim etapie historii kryptografii, stosowano już maszyny szyfrujące, natomiast obecnie szyfrowanie jest już objęte pełną komputeryzacją. W czasie II wojny światowej najsłynniejszym szyfrem była Enigma, która była dziełem III Rzeszy. Jej rozszyfrowanie zmieniło przebieg wojny i zapewniło przewagę nad wojskami niemieckimi.

Zobacz również